Blog - P.P.H.U DANKAN - USŁUGI KANALIZACYJNE
Blog

Blog

Asenizacja

Asenizacja

Asenizacja jest dość popularnym określeniem na wywóz nieczystości płynnych, tudzież usługi asenizacyjne (ang. sanitation, fr. assainissement). Oficjalna definicja mówi, iż jest to zabieg sanitarny polegający na usuwaniu płynnych nieczystości z dołów kloacznych i szamb oraz wywożeniu ich za pomocą pojazdów asenizacyjnych do oczyszczalni lub zlewni ścieków. Prawdopodobnie termin ten przeniknął do określania w ten, nietypowy […]

Polityka prywatności