Wywóz nieczystości płynnych - P.P.H.U DANKAN
Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych to usługa adresowana przede wszystkim do właścicieli prywatnych
posesji posiadających zbiorniki na szambo. Wywóz nieczystości płynnych polegający na opróżnieniu
zbiornika odpływowego nieczystości płynnych z gospodarstwa domowego, musi odbywać się z
zachowaniem elementarnych zasad.

Właściwy odbiór nieczystości

Istotne jest aby zbiornik-szambo został opróżniony całkowicie. Należy uważać na odbiorców, którzy
z powodu zbyt małej pojemności szambowozu lub niesolidności pozostawią dno zbiornika z wciąż
istotną zawartością. Taka praktyka naraża zamawiającego usługę wywozu nieczystości płynnych na
100% płatności za usługę wykonaną w 80-90% oraz konieczność szybszego, ponownego
opróżniania zbiornika w przyszłości.

Legalny wywóz nieczystości płynnych

Ważne jest aby firma realizująca wywóz nieczystości płynnych posiadał stosowne koncesje i
zezwolenia oraz umowę z właściwą jednostką administracyjną prowadzącą właściwe terytorialnie
oczyszczalnie ścieków. W tym celu powinieneś otrzymać stosowny rachunek za wykonaną usługę
zawierający numer koncesji oraz oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie
odpadów np. Wodociągi Miejskie. Firma Dankan realizuje wywóz nieczystości płynnych z
uwzlędnieniem wyszczególnionych elementarnych zasad, dzięki czemu otrzymujecie Państwo
pewność kompleksowej usługi.

Zapraszamy do zakładki: kontakt

Polityka prywatności