Punktowe bezwykopowe naprawianie kanalizacji - P.P.H.U DANKAN - USŁUGI KANALIZACYJNE
Punktowe bezwykopowe naprawianie kanalizacji

Punktowe bezwykopowe naprawianie kanalizacji

Bezwykopowe naprawa kanalizacji, pionów i przyłączy w większości przypadków wykonywana jest za
pomocą specjalistycznego sprzętu pozwalającego na wprowadzenie do rury odpowiedniej substancji
lub materiału stanowiącego uszczelnienie.

Bezwykopowa naprawa kanalizacji, pionów i przyłączy – Metoda Kapelusza

Ten rodzaj Bezwykopowej naprawy kanalizacji, pionów i przyłączy dedykowany jest
do przyłączy sięgających do kanału głównego, które nie posiadają studni rewizyjnej. Do
kanału głównego wprowadzany jest materiał filcowy w kształcie kapelusza nasączony
żywicą. Następnie dzięki precyzyjnej kontroli urządzenia naprawczego,
umożliwiającego również stały monitoring "kapleusza" zostaje on umocowany w
miejscu nieszczelności gwarantując sukces przedsięwzięcia jakim jest bezwykopowa
naprawa przyłączy, pionów i kanalizacji. Metoda dedykowana do usterek
zlokalizowanych na odcinku przyłącza maks. 20 cm – 30 cm od kanału głównego.

Bezwykopowa naprawa kanalizacji, pionów i przyłączy – Liniowa renowacja

Ten rodzaj Bezwykopowej naprawy kanalizacji, pionów i przyłączy to cenne
rozwiązanie w dziedzinie hydrauliki. Do kanału o dowolnej średnicy (warunkiem jest
jego wcześniejsze oczyszczenie) wprowadzany jest rękaw z poliestru nasączonego
żywicą utwardzalną pod wpływem odpowiedniej temperatury. Następnie rękaw w
miejscu usterki wypełniany jest wodą pod ciśnieniem co sprawia iż dopasowuje się on i
dociska do ścian. Następnie wprowadzona zostaje ciepła woda gwarantująca
temperaturę odpowiednią dla uwolnienia właściwości klejących żywicy, w efekcie
utwardzenie się powłoki poliestrowej na wewnętrznym obwodzie rury. Finałem
omawianego typu Bezwykopowej naprawy kanalizacji, pionów i przyłączy jest
odpowiednie wykończenie powłoki i wypompowanie użytej do jej osadzenia wody.

Bezwykopowa naprawa kanalizacji, pionów i przyłączy – Metoda Pakero-Kapelusza

Metoda ta jest w pewnych elementach podobna do metody kapelusza. W
tej formie Bezwykopowej naprawy kanalizacji, pionów i przyłączy Do środka
wprowadzana jest tym razem mata z włókna szklanego zawierająca żywice
organiczono-mineralne. Odpowiednie rozepchnięcie i trwałe przywarcie
materiału do rur uzyskujemy dzięki wtłoczeniu sprężonego powietrza. Ten
rodzaj Bezwykopowej naprawy kanalizacji, pionów i przyłączy zawdzięcza swoją
nazwę urządzeniu zwanemu od nazwy producenta Paker.

Bezwykopowa naprawa kanalizacji, pionów i przyłączy – Natrysk Polimeryczny

Po drobiazgowym procesie uzyskania dostępu do przewodu i oczyszczanie go
przy użyciu odpowiednich technik i narzędzi, do środka za pomocą
specjalistycznych obrotowych szczotek wprowadzona zostaje żywica
polimeryczna. Precyzja i skuteczność Bezwykopowej naprawy kanalizacji, pionów i
przyłączy w metodzie Natrysku Polimerycznego kontrolowana jest przez kamerę
monitoringu umieszczoną obok przewodu rozprowadzającego żywicę. Jest to jedna z
najbardziej innowacyjnych technik bezwykopowej naprawy kanalizacji, pionów i
przyłączy.

 

Polityka prywatności