Czyszczenie separatorów - P.P.H.U DANKAN - USŁUGI KANALIZACYJNE
Czyszczenie separatorów

Czyszczenie separatorów

Usługa ta skierowana jest przede wszystkim do zakładów produkcyjnych, obiektów
przemysłowych czy obiektów infrastruktury publicznej jak parkingi czy lotniska,
których system gromadzenia i odprowadzania ścieków wzbogacony jest o urządzenia
podczyszczania ścieków jak separator bądź osadnik. Zbiorniki te powinny być poddane stałemu nadzorowi. Wymagają regularnych inspekcji i konserwacji ale przede
wszystkim okresowego opróżnienia i wywozu odpadów i czyszczenia wnętrza.
Czyszczenie separatorów olejowych, tłuszczowych i osadników, z uwagi na ich
zróżnicowanie wymaga znajomości specyfiki pracy konstrukcji oraz wykwalifikowanej
kadry. Firma odbierająca odpady musi również legitymować się znajomością zasad
zgodnego z przepisami zrzutu odpadów, które niejednokrotnie nie może odbywać się w
zwykłej oczyszczalni lecz wyłącznie w oczyszczalniach do tego przystosowanych.

Kompleksowa usługa czyszczenia separatorów

Wywóz odpadów do właściwego, określonego prawem miejsca to tylko jeden etap …
Prawidłowe działanie separatora jest możliwe tylko przy skutecznym usunięciu
odpadów stałych i zawiesin – błota, piasku, spłukiwanych substancji mineralnych.
Czyszczeniu powinna podlegać zarówno przestrzeń szlamowa i flotacyjna. Jakość
świadczonych usług Czyszczenia separatorów olejowych, tłuszczowych i osadników ma
szczególne znaczenie z uwagi na wymagane rozporządzeniem ministra środowiska
parametry ścieków odprowadzanych z zakładu.

Transport odpadów niebezpiecznych

Niektóre oleje czy tłuszcze traktowane są jak odpady. Zgodnie z katalogiem odpadów
tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione (czyli
niezawierające wyłącznie olejów jadalnych i tłuszczów) oraz olej z odwadniania olejów
w separatorach uważane są za odpad niebezpieczny (BDO 19 08 10* i 13 05 06*), co
wymaga od przedsiębiorstwa odbierającego odseparowane substancje i świadczących
transport odpadów niebezpiecznych posiadania odpowiedniej koncesji.
Istotna jest również wiedza dla odpowiedniej klasyfikacji i dalszego postępowania z odpadami, a
także cysterna gwarantująca bezpieczny dla środowiska transport odpadów niebezpiecznych.
Firma Dankan posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju usług w dostosowaniu
do zmieniających się, coraz bardziej rygorystycznych wymogów prawnych, dzięki czemu stanowimy
zdecydowanie godny zaufania zespół specjalistów.

 

Polityka prywatności