Czyszczenie i udrażnianie rur - PPHU "DANKAN" Jaworzno
Czyszczenie i udrażnianie rur

Czyszczenie i udrażnianie rur

Nadmierne nagromadzenie tłuszczy lub odpadów w rurach skutkuje zatorem. Jest to najczęstsza przyczyna zatorów. Samoistne zatkanie kanalizacji lub innej sieci rurowej wynika na ogół ze zbyt niskich spadków lub innych błędów w wykonaniu instalacji. Niezależnie od przyczyny w sytuacji ograniczonej częściowo lub do zera przepustowości rury konieczne staje się sięgnięcie po usługę jaką jest czyszczenie i udrażnianie rur.
Powszechnie wykorzystuje się w tym celu dwie metody.

Czyszczenie i udrażnianie rur – Metoda ciśnieniowa

Specjalistycznie określa się ją również mianem metody hydrodynamicznej. Jak nie trudno się domyślić: Do rury wprowadzany jest wąż podający wodę pod wysokim ciśnieniem, której strumień odpowiedzialny jest za rozbicie i przepchanie zatoru / przedmiotów odpowiedzialnych za zator. Miejscem wprowadzenia węża jest na ogół rewizja bądź studzienka, w części przypadków czyszczenie realizuje się od ujścia tj. szamba, oczyszczalni ekologicznej itp. Po udrożnieniu nieczystości mogą swobodnie popłynąć do ujścia, zabierając ze sobą pozostałości po zatorze, które w razie potrzeby lub konieczności mogą zostać od razu zabrane przez pojazd asenizacyjny

Czyszczenie i udrażnianie rur – Spirala ręczna

W przypadku zatorów z pomocą przychodzi również spirala. Stosuje się ją głównie do niedrożności zlokalizowanych wewnątrz budynków, choć w określonych rodzajach rur spirala nadaje się z powodzeniem do stosowania również na zewnątrz. To przydatne narzędzie jest niczym innym jak stalowym drutem, którego średnica dostosowana jest do wyzwań jakim ma sprostać oraz długości spirali. Typowe spirale odpowiadające za czyszczenie i udrażnianie rur np. użytku domowego osiągają długość 1 m – 5 m. Z jednej strony posiada korbę, a z drugiej ostrą końcówkę. Przepychanie zatoru odbywa się za pomocą wkręcania spirali do wnętrza rury, do czego w części przypadków potrzebne są 2 osoby, 1. z nich odpowiada za ustabilizowanie spirali w jednym miejscu, 2. za kręcenie korbą. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku starej i znajdującej się w złym stanie technicznym instalacji by nie doprowadzić do jej uszkodzenia.

Jak widać względem metody ciśnieniowej zmienia się nośnik siły uderzającej w zator. Jest to siła ludzkich dłoni w przeciwieństwie do wysokiego ciśnienia i dużej prędkości strumienia wody.

Czyszczenie i udrażnianie rur – Spirala mechaniczna

Z jeszcze innym źródłem siły mamy do czynienia gdy chodzi o czyszczenie i udrażnianie rur, do którego używamy spirali mechanicznej. Spirala posiada większą średnicę oraz grubość drutu dzięki czemu pozwala na czyszczenie i udrażnianie rur w zakresie całego spektrum różnych średnic po fi100 włącznie. Spirala łączona z odcinków, a nie będąca w jednym nawoju jak spirala ręczna, składana jest na miejscu i podłączana do specjalistycznego urządzenia, którym jest przepychacz elektryczny, sterowany za pomocą sprzęgła. Dzięki przepychaczowi elektrycznemu możemy zadziałać z większą siłą oraz precyzją gwarantującą skuteczne czyszczenie i udrażnianie rur.

Polityka prywatności